X

Academic Results Xth Grade 2020

DIPSITES Produced Stupendous Class-X Result


The Adroit Assemblage
Top 5 Rankers
Sareen Chhabra
(98.8%)
School Topper
Anshita Jain
(98.8%)
School Topper
Parv Maheshwari
(98.6 %)
Rank 2
Soumya Deouskar
(98.4 %)
Rank 3
Nandan Sthapak
(98.2 %)
Rank 4
Sristi Gawande
(98.2 %)
Rank 4
Rouhan Iqbal
(98 %)
Rank 5
Tanisha Malik
(98 %)
Rank 5


Synergy For Another Success Saga
Aggregate of 95% and above
Sareen Chhabra
98.8%
Anshita Jain
98.8%
Parv Maheshwari
98.6%
Soumya Deouskar
98.4%
Nandan Sthapak
98.2%
Sristi Gawande
98.2%
Tanisha Malik
98%
Rouhan Iqbal
98%
Shreyans Singh
97.8%
Siya Singh
97.8%
Kanishk M. Singh
97.8%
Anusha Matta
97.4%
Advait Bajpai
97.4%
Devansh Pandey
97.2%
Mukul Mandrai
97.2%
Devika Balani
97%
Shanvi Shukla
96.8%
Pulkit Moondra
96.6%
Aradhya Soni
96.6%
Chimata Yashaswini
96.4%
Mayank Kapoor
96.4%
T Sai Sanket Sharma
96.4%
Arsh Arora
96.4%
Ishika Wadagbalkar
96.4%
Nandini V Pandit
96.4%
Vanalee Shaaria
96.2%
Aaditya Jain
96.2%
Shreyansh K. Nayak
96.2%
Devansh M. Patel
96.2%
Dhruv Balani
96.2%
Kshitiz Kaushal
96.2%
Shuchita Singh
96%
Vanshpreet Kaur
96%
Khushi Maran
95.8%
Karan Sachan
95.8%
Saumya Katiyar
95.8%
Shreeya Agarwal
95.8%
Parag Bansal
95.8%
Anoushka Singh
95.6%
Aadish Shrivastava
95.6%
Swastik Tripathi
95.6%
Siddhant Jain
95.6%
Dhruv Jain
95.6%
Nishtha Mehar
95.6%
Gauravi Dixit
95.6%
Jahnavi Choubey
95.6%
Anannya Singh
95.4%
Harshi Kaur
95.4%
Chandrika Naidu
95.4%
Bhumika Mohanty
95.4%
Aparajita Tiwari
95.4%
Soumyodeep Nayak
95.2%
Simar Maniktala
95.2%
Harsh Mittal
95%
Mishael Balwani
95%
Navya Dandwani
95.%


The Luminous Stars
Top 15 Rank Holder of School
Sareen Chhabra
98.8%
City Rank 2
Anshita Jain
98.8%
City Rank 2
Parv Maheshwari
98.6%
City Rank 3
Soumya Deouskar
98.4%
City Rank 4
Nandan Sthapak
98.2%
City Rank 5
Sristi Gawande
98.2%
City Rank 5
Tanisha Malik
98%
City Rank 6
Rouhan Iqbal
98%
City Rank 6
Shreyans Singh
97.8%
City Rank 7
Siya Singh
97.8%
City Rank 7
Kanishk M. Singh
97.8%
City Rank 7
Anusha Matta
97.4%
City Rank 8
Advait Bajpai
97.4%
City Rank 8
Devansh Pandey
97.2%
City Rank 9
Mukul Mandrai
97.2%
City Rank 9
Devika Balani
97%
City Rank 10
Shanvi Shukla
96.8%
City Rank 11
Pulkit Moondra
96.6%
City Rank 12
Aradhya Soni
96.6%
City Rank 12
Chimata Yashaswini
96.4%
City Rank 13
Mayank Kapoor
96.4%
City Rank 13
T Sai Sanket Sharma
96.4%
City Rank 13
Arsh Arora
96.4%
City Rank 13
Ishika Wadagbalkar
96.4%
City Rank 13
Nandini V Pandit
96.4%
City Rank 13
Vanalee Shaaria
96.2%
City Rank 14
Aaditya Jain
96.2%
City Rank 14
Shreyansh K. Nayak
96.2%
City Rank 14
Devansh M. Patel
96.2%
City Rank 14
Dhruv Balani
96.2%
City Rank 14
Kshitiz Kaushal
96.2%
City Rank 14
Shuchita Singh
96%
City Rank 15
 
Vanshpreet Kaur
96%
City Rank 15